Thương Hiệu và Chính sách Bảo Mật Thông Tin

ĐỊA CHỈ: CÔNG TY TNHH KINGKHO STORAGE

Số 103 Đường Vạn phúc, Quận Hà Đông Hà Nội, Việt Nam,

ĐT: +84 853 103 103

Dấu ấn: KingKho là thương hiệu đã đăng ký (đang chờ)

Nguồn hình ảnh:

Hình ảnh từ JESHOOTS.COM trên Unsplash

Hình ảnh từ Guille Álvarez trên Unsplash

Hình ảnh từ ConvertKit trên Unsplash

Hình ảnh từ Dane Deaner trên Unsplash

Hình ảnh từ Ammie Ngo trên Unsplash

Hình ảnh kho từ Domagoj Kolonić trên Unsplash

Box icons created by Freepik – Flaticon

Hình ảnh và video tại cơ sở bởi RoofMedia (Hà Nội) và Sabo Studio (Hà Nội)

THÔNG BÁO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:Mặc dù kiểm soát cẩn thận, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của các liên kết bên ngoài. Đối với nội dung của các trang được liên kết, nhà điều hành của họ chịu trách nhiệm độc quyền.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI:

1. Nội dungTác giả có quyền không chịu trách nhiệm về tính thời sự, đúng đắn, đầy đủ, chất lượng của thông tin được cung cấp. Do đó, các khiếu nại về trách nhiệm pháp lý liên quan đến thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, bao gồm bất kỳ loại thông tin nào không đầy đủ hoặc không chính xác, sẽ bị từ chối. Tất cả các đề nghị không ràng buộc và không có nghĩa vụ. Các phần của trang hoặc toàn bộ ấn phẩm bao gồm tất cả các ưu đãi và thông tin có thể được tác giả mở rộng, thay đổi hoặc xóa một phần hoặc hoàn toàn mà không có thông báo riêng.

2. Giới thiệu và liên kếtTác giả không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được liên kết hoặc tham chiếu từ các trang của mình – trừ khi anh ta có đầy đủ kiến ​​thức về các nội dung bất hợp pháp và có thể ngăn những người truy cập trang web của mình xem các trang đó. Nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do việc sử dụng thông tin được trình bày ở đó, thì chỉ tác giả của các trang tương ứng mới có thể chịu trách nhiệm, không phải người đã liên kết đến các trang này. Hơn nữa, tác giả không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bài đăng hoặc thông báo nào được xuất bản bởi những người sử dụng bảng thảo luận, sách của khách hoặc danh sách gửi thư được cung cấp trên trang của mình.

3. Giá trị pháp lý của tuyên bố từ chối trách nhiệm nàyTuyên bố từ chối trách nhiệm này được coi là một phần của ấn phẩm internet mà bạn được giới thiệu từ đó. Nếu các phần hoặc điều khoản riêng lẻ của tuyên bố này không hợp pháp hoặc chính xác, thì nội dung hoặc tính hợp lệ của các phần khác vẫn không bị ảnh hưởng bởi thực tế này.

 

 

 

 

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

KingKho cam kết cung cấp đến khách hàng giải pháp lưu trữ uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp cho việc kinh doanh và cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của chính họ. Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây: 

 

Thu thập thông tin

 • Công ty tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.
 • Thông tin công ty thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty, các thông tin về sở thích, nhân khẩu và những mối quan tâm của khách hàng. 
 • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
 • Đối với khách hàng trực tuyến, công ty có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang của công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân

 • Công ty chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhân viên của KingKho ở các khu vực pháp lý khác với nơi thu thập thông tin và buộc phải tuân theo pháp luật tại khu vực đó. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Công ty với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.
 • Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ công ty nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.
 • Công ty có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.
 • Công ty sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.
 • Công ty tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

Phương thức bảo vệ

 • Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.
 • Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

Cam kết Bảo mật

 • Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.
 • Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.
 • Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.