nhà cung cấp kho lưu trữ tự quản

 

 

Chúng tôi rất vui mừng khi trở thành nhà cung cấp kho lưu trữ tự quản đầu tiên tại Việt Nam tham gia Hiệp hội lưu trữ tự quản Châu ÁSSAA là một hiệp hội thương mại chuyên hỗ trợ các công ty tự lưu trữ ở châu Á.

Việc trở thành một thành viên của ngành công nghiệp lưu trữ khu vực, cho thấy rằng KingKho là một nhà cung cấp kho lưu trữ tự quản nổi bật và đáng tin cậy. Vui lòng dành chút thời gian của bạn ghé thăm trang thành viên của chúng tôi.

Thông qua tư cách thành viên SSAA, chúng tôi sẽ có quyền truy cập và bắt đầu sử dụng các thỏa thuận cho thuê đã được kiểm chứng thành công của ngành, các hướng dẫn về vật phẩm bị cấm và quy trình vận hành tiêu chuẩn và các nguồn có giá trị khác.

Bạn có thể hỏi người quản lý cơ sở của chúng tôi trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hoặc muốn biết thêm thông tin!