How much stuff does fit into KingKho's smallest unit?

Đơn vị 1m2 nhỏ hay đủ lớn với bạn? Để cho bạn biết có bao nhiêu mặt hàng bạn có thể đặt vào kho lưu trữ cỡ nhỏ đơn vị 1m2 của chúng tôi, đây là một ví dụ!

Các kho cỡ nhỏ của chúng tôi, hoặc Kho cỡ S, là một mét vuông (1m * 1m = 1m2, hoặc 3ft * 3ft = 10sft) hoặc một mét khối (1m * 1m * 1m = 1m3 hoặc 3ft * 3ft * 3ft = 35 feet khối ). Chúng tôi luôn khuyên bạn nên suy nghĩ và xếp chồng ‘theo chiều dọc’. Chụp ảnh và lưu lại từ nhà

Small Units - how much goes in?

Hoặc, kiểm tra với quản lý cơ sở của chúng tôi, những người sẽ sẵn lòng cho bạn lời khuyên!

Hoặc, bạn đang cần một nơi để lưu trữ hành lý của bạn ở Hà Nội?

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]